Повече за нас

Инженерно Бюро Крейо е младо, амбициозно и бързо развиващо се проектантскто бюро. Дейността ни е насочена както към техническата изработка на един проект – изготвяне на технически чертежи, така и към проектирането на строителни конструкции.

От 2011г. ние си сътрудничим с проектантското бюро Ingénieries des Structures et des Chantiers (ISC), което е част от групата VINCI Construction France. Крейо може да се гордее с участието си в световно известни и мащабни проекти, които представляват истинско предизвикателство от техническа гледна точка.

Нашите услуги са достъпни на три езика : бъгларски, английски и френски.

Екипът

Крейо разполага с подготвени специалисти на европейско ниво, което е от особена важност за съвременната динамична бизнес среда на бързо променящата се икономическа обстановка. Именно затова нашите партньори могат да разчитат на прецизно изпълнение на поставените ни задачи и на лоялен партньор в бизнеса.

Ние работим с нашите клиенти, установявайки специфичен процес на комуникация, целящ да отговори на индивидуалните им нужди и потребности.

Разбираме, че Вашия бизнес изисква най-висока степен на внимание, ето защо подхождаме много отговорно към всеки един проект.