Крейо предлага комплексно проектиране на жилищни, обществени и индустриални сгради, на транспортни и хидротехнически съоръжения, както и изготвяне на технически чертежи на стоманобетонни и метални конструкции.

Нашата фирма е специализирана в изготвянето на пълна техничекса документация на гореизборените видове конструкции – от първоначалните кофражни планове в идейна фаза, до детайли за армиране на възли в работна фаза.

Ние сме подготвени да участваме заедно с нашите клиенти от самото начало на даден проект до пълното му завършване. Нашият екип предоставя бързи и компетентни консултации и решения, съобразени с европейските стандарти.

 1. 1

  Проектиране на строителни конструкции

  Проектиране на строителни конструкции

  Екипът на Крейо изготвя инвестиционни проекти на жилищни и обществено-обслужващи сгради, пътни съоръжения, както и хидротехнически съоръжения.

  Според нуждите на съответния проект, конструкциите могат да бъдат стоманобетонни, метални, дървени или смесени.

  Изчисленията на конструкциите се извършват в съответствие с действащите норми в България и в Европа.

  Фирмата ни предоставя услуги както за изготвянето на идеен проект, така и за изготвянето на работен или технически проект на част Конструктивна.

 2. 2

  Кофражни и армировъчни планове

  Кофражни и армировъчни планове

  Най-голям дял в дейността на Крейо заема изготвянето на техническата документиация на даден обект.

  Това включва изготвяне на кофражни и армировъчни планове на :

  • Жилищни и обществено-обслужващи сгради
  • Транспортни съоръжения
  • Хидротехнически съоръжения
  • Реконструкции на различни видове сгради и съоръжения
  • Предварително направени стоманобетонни елементи
 3. 3

  Изготвяне на чертежи на метални конструкции

  Изготвяне на чертежи на метални конструкции

  Поради спецификата на някои обекти от нашата практика екипът на Крейо е имал възможност да изработи и планове на метални конструкции като например:

  • Укрепване на изкопи за вертикални и хоризонтални подземни галерии
  • Усилване на съществуваща конструкция във вертикална и хоризонтална посока чрез метални пояси

 • Проектиране на строителни конструкции

  Проектиране на строителни конструкции

  Екипът на Крейо изготвя инвестиционни проекти на жилищни и обществено-обслужващи сгради, пътни съоръжения, както и хидротехнически съоръжения.

  Според нуждите на съответния проект, конструкциите могат да бъдат стоманобетонни, метални, дървени или смесени.

  Изчисленията на конструкциите се извършват в съответствие с действащите норми в България и в Европа.

  Фирмата ни предоставя услуги както за изготвянето на идеен проект, така и за изготвянето на работен или технически проект на част Конструктивна.

 • Кофражни и армировъчни планове

  Кофражни и армировъчни планове

  Най-голям дял в дейността на Крейо заема изготвянето на техническата документиация на даден обект.

  Това включва изготвяне на кофражни и армировъчни планове на :

  • Жилищни и обществено-обслужващи сгради
  • Транспортни съоръжения
  • Хидротехнически съоръжения
  • Реконструкции на различни видове сгради и съоръжения
  • Предварително направени стоманобетонни елементи
 • Изготвяне на чертежи на метални конструкции

  Изготвяне на чертежи на метални конструкции

  Поради спецификата на някои обекти от нашата практика екипът на Крейо е имал възможност да изработи и планове на метални конструкции като например:

  • Укрепване на изкопи за вертикални и хоризонтални подземни галерии
  • Усилване на съществуваща конструкция във вертикална и хоризонтална посока чрез метални пояси